سایت همسر سلام متعهد میگردد محصول مورد نظر را همانگونه که در سایت معرفی شده است و با تاریخ مصرف حداقل 1 سال و به صورت آکبند در اختیار خریدار قرار دهد.
در صورتی که محصول با شرایطی غیر از موارد ذکر شده به دست شما رسید می توانید از طریق تماس با مسئولین سایت این موضوع را پیگیری نمایید و سایت همسر سلام موظف است مشکل را بر طرف نماید.
تمامی محصولاتی که در سایت همسر سلام عرضه می شوند دارای مجوز بهداشت بوده و توسط شرکت های ایرانی وارد یا تولید می شوند ، در صورتی که محصول از نظر کیفیت و خصوصیات مشکلی داشته باشد خریدار موظف است این موضوع را از طریق ارتباط با شرکت تولید کننده پیگیری نماید و سایت همسر سلام مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.

●کلیه محصولات مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشند.

● محصولاتی که عرضه می شوند نیازی نسخه پزشک ندارند.

● خدمات ما ویژه متاهلین و استفاده در چهارچوب ازدواج میباشند.

● از ارائه خدمات و محصولات به افراد زیر سن قانونی معذوریم.